Základní informace pro zájemce o magické umění

 Jak kouzelnictví u nás vzniklo?

První písemnou zmínku o kouzelníkovi v Čechách nám zanechal Alois Jirásek. Je o kouzelníkovi Žitovi na dvoře Václava IV, který vládl zemi do roku 1419. V dubnu  2009  byl založen Český magický svaz, jako celostátní organizace, která sdružuje kouzelníky amatéry i profesionály. V té době v 80 letech minulého století bylo v rámci celé republiky evidováno kolem 1200 členů, kteří se kouzelnictvím zabývali. Ať už veřejným vystupováním, nebo výrobou a vymýšlením kouzelnických efektů a potřebných technických prostředků, nebo jen fandovstvím. Tito byli současně i členy různých zájmových kroužků magie při závodních klubech, osvětových besedách, atd., kterých bylo v celé Československé republice kolem 50.

 Kolik je kouzelníků v naší republice?

V současné době, tedy v posledním desetiletí evidujeme přes 300 řádných členů. Ne všichni ale chtějí, nebo mohou vystupovat na scéně pro diváky. Byly zrušeny kroužky při závodních klubech a tak ubylo možností k uplatnění. Byla zrušena různá varieté, programové kavárny a kabaretní scény. Nastala doba show byznysu. A v něm se uplatní jen ti nejlepší, kteří se magií zabývají už profesionálně. Na Moravě máme v evidenci 90 kouzelníků, kteří jsou členy Unie moravských kouzelníků, ale show byznys, to je aktivní vystupování pro veřejnost, provozuje asi 40.

 Jaký druh kouzelnictví u nás převládá?

Ke klasice kouzelnických vystoupení  patří účinkování na jevišti. Ale ke slovu se dostává i tak zvaná stolní magie, kdy kouzelníci baví publikum přímo u stolu. Předvádí kouzla  s malými a drobnými předměty, které jsou často vypůjčovány od diváků. Tím dokazují, že se nejedná o žádné tajně upravované rekvizity, ale běžné věci, které mají diváci u sebe, nebo kolem sebe.  Kouzelník často v magickém klubu skládá přísahu, že nikdy nezneužije své zručnosti a umění k vlastnímu obohacení.

Kdy je nejlépe s kouzlením začít?

Ideální věk pro začínající kouzelníky je od 12 až 15 let. Ale znám kouzelníky, kteří vedli své děti k tomuto umění už od 4 let a jiné, kteří se o kouzla začali zajímat až v pokročilém věku. Vše má své výhody a nevýhody. Ten patnáctiletý, když získá ke kouzlení vztah, tak si umí přečíst návod, porozumět  jak se který trik dělá, dokonce by si ho uměl i sám vyrobit i nacvičit. Malé dítě nezná ještě číst a je  odkázáno na dospělého, jak mu vše nachystá a jak ho to naučí. Ale když mu rodiče v hračkářství koupí krabici pro malé kouzelníky, může se začátečnická kouzla naučit. Pochopitelně pod vedením rodiče.

 Co všechno musí kouzelník umět a znát?

I pro kouzelnictví bylo vypracováno desatero zásad, kterými by se kouzelník měl řídit. K těm nejzásadnějším  patří zručnost a hbitost prstů. Proto je dobré, když kouzelník umí hrát na nějaký hudební nástroj a ve skutečnosti tak procvičuje ohebnost prstů. Další zásadou je herecký a artistický talent. Každý kouzelník je v podstatě hercem, protože si na  kouzelníka hraje. I nejznámější kouzelník David Copperfield absolvoval hereckou a taneční školu. Proto i kouzelník by měl mít ohebné tělo, sílu, ovládat mimiku, umět zřetelně, nahlas a správně mluvit.

 Je záliba v kouzelnictví finančně náročná?

Kouzelnický koníček je i není finančně nákladný. Pokud si začínající kouzelník pořídí třeba za 2 tisíce korun kufřík s drobnými kouzly v odborném obchodě, nebo i v hračkářství a pořádně se to vše naučí, může si postupem času rekvizity doplňovat. Na oblečení to náročné nebude, sem tam se zúčastní nějaké přehlídky kouzelníků, uhradí členský příspěvek do magického svazu apod. Tak to náročné na finance nebude. Pokud ale se bude chtít kouzelnictvím zabývat profesionálně, musí si už pořídit větší a nákladnější rekvizity, asistenty, dopravní prostředek na přepravu, různé technické a zvukové aparáty, kostýmy a dekorace  a kdož ví co ještě, pak  takové vybavení je až mnohatisícové a tedy nákladné.

Existují u nás kouzelnické kursy?

Kdo se chce naučit kouzelnickým trikům, vždy si cestičku najde. Od osobního kontaktu s jiným kolegou kouzelníkem, nebo účastí v zájmovém kroužku, nebo v magickém klubu, kde se už jen zdokonaluje. Při domech dětí a mládeže bývají zájmové kroužky magie, kdy vedoucími jsou zkušení magici.  Pro samouky se toho také vydává dost. Jak učebnic, různé literatury a dokonce už i teď jsou k dispozici nahraná DVD jako Škola kouzlení od Ondřeje Pšeničky, vydané nakladatelstvím Levné knihy (www.levneknihy.cz).

Existují nějaká setkání kouzelníků?

I kouzelníci si organizují různá setkání a festivaly.  Když festival, tak i soutěž, aby se porovnala úroveň a vyspělost našich kouzelníků se zahraničními. Na Moravě se konají soutěžní přehlídky s názvem: Paspartův memoriál, Magicfest, atd. UMK pořádá dvakrát ročně setkání kouzelníků v Přerově, nazvané Magická posilovna, kde se konají odborné semináře, ukázkové programy, prodej kouzelnických potřeb, výměny zkušeností, magický bazar atd.

Kde by se získaly další informace o kouzelnictví?

Pokud máte internet, získáte mnoho informací o magii, jak se to dělá, kde co sehnat:

stránky ČMS. Údaje o klubech a akcích.

firma, zabývající se výrobou, dovozem a prodejem kouzel

kouzelník a prodejní firma s potřebami pro kouzelníky.

  • Nová scéna magie Ostrava

V Ostravě existuje od roku 1965 klub Nová scéna magie, sdružující kouzelníky i fandy z Ostravska. Informace o klubu na webových stránkách ČMS.

Jana Ponczová  – předseda NSM