Vážení magičtí přátelé,

v loňském roce jsme prošli malou technickou změnou a z naší unie se oficiálně stal zapsaný spolek. S tím jsme museli podle stanov také udělat několik patřičných změn a úřednických opatření.

Podle schválených stanov nově vybíráme členské příspěvky, které máte možnost uhradit nejpozději do konce března. Nenechávejte však tuto platbu na poslední chvíli, abyste na ni nezapomněli a my vás nemuseli upomínat.

Členský příspěvek je 100 Kč pro řádného člena a 50 Kč pro člena přidruženého.

Poplatek lze také uhradit osobně na magické Posilovně, která se koná 25. března 2017 v Přerově. Kdo neplánuje účast na Posilovně, může uhradit poplatky do UMK bankovním převodem na č. účtu 2000453893/2010.

Pokud si nejste jisti, zda máte co a jak zaplaceno, napište dotaz na email: josef@poncza.cz. Obratem vám sdělíme vaši platební situaci. Někteří z vás zaplatili jen členský poplatek a nemají zaplacenou Servantu nebo opačně. Dosud neplatilo 36 členů, 34 nemá vyplněnou novou přihlášku.

Kouzelné a pohodové dny příští přeje rada UMK.

bankovky